Het valt me steeds meer op hoe erg mensen achter zichzelf aanhollen.  Het gevoel van geleefd te worden leeft bij heel veel mensen.  Je leeft als het ware op een automatische piloot.  Stress is normaal gezien een heel natuurlijke en gezonde reactie van ons lichaam. Het maakt je alert, geconcentreerd en efficient.  Daardoor kunnen we in noodsituaties juist handelen, maar kunnen we deze ook als stresserend gaan ervaren.  Hierdoor sta je niet meer stil bij wat je doet en waarom je dit doet.  Dit resulteert vaak in allerlei lichamelijke of psychische klachten.  We weten allemaal dat stress een immense impact heeft op hoe het lichaam onze gezondheid reguleert.  Niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk.   Het verstoort onze balans en daarmee ook ons welzijn . 

Meestal negeren we allerhande signalen van ons lichaam omdat ‘iedereen’ daar wel eens last van heeft.  We leren ermee 'leven'.  Of er wordt ons verteld dat we er maar mee moeten leven. Maar wat als er sprake is van een opeenstapeling van problemen?? Als je eenmaal in die vicieuze cirkel van stress terecht komt,  heb je geen controle meer over jezelf en je leven.  Je komt als het ware terecht in een overlevingsmechanisme.  Als je zo blijft doorgaan, kom je uiteindelijk terecht in een chronische stresssituatie zoals een burn-out, depressie of krijg je een (ernstige) ziekte.  In alle gevallen geeft je onderbewustzijn aan ‘IK BEN HET BEU, IK BEN HET MOE’, HALLO... ER IS IETS NIET PLUIS!!     Het zelfherstellend vermogen is niet meer in staat zich te herstellen en evenwicht terug te vinden.  Chronische stress activeert heel snel cellulaire ziektes.  Er ontstaat maw celschade door stress.

 

​​​

Bewustwording is de sleutel tot geluk

Automatische piloot bij stress

Bewustwording rond je lifestyle en de transformatie van alle blokkades (overtuigingen, vastzittende emoties, patronen, levensstrategiën, invloed van familisystemen, ....) zijn DE basis om terug te komen bij de gezondste versie van jezelf omdat je het probleem aanpakt bij de KERN! Dit alles bepaalt jouw gezondheid, stressniveau en weg naar herstel!

Eerst ga ik op zoek naar de oorzaak van je klachten. Waarom heb jij deze klacht? Wat is de hoofdoorzaak, het oorspronkelijk probleem? Met deze aanpak verhinder ik ook dat je klacht terug komt of dat je lichaam een andere klacht gaat ontwikkelen als je symptoom onderdrukt wordt. Dit is echt van fundamenteel belang. 

Fundament

​Daarnaast werk ik eerst aan ‘je fundament’. Dat is, naar analogie met een huis, de stevige basis van je gezondheid. Als je fundament scheef staat, heeft het weinig zin om te werken aan het verbeteren van de klachten van je huis. Met een slecht fundament is het normaal dat er veel in je huis niet goed gaat. Met het verbeteren van je fundament, pak ik dus veel problemen aan in ‘je huis’.

Als FKC®-hulpverlener hanteer ik een methodiek (spiertesten) om te communiceren met jouw onderbewuste, dit is als het ware jouw harde schijf met alle info over jou, en dus ook over je klacht, je ziekte, je probleem). Hierdoor weet ik op welke domeinen de problemen zich situeren, zodoende dat ik ze laag per laag kan aanpakken: structureel, biochemisch, emotioneel en energetisch. Een klacht wordt veroorzaakt door een probleem of een onevenwicht op alle vier de domeinen, afzonderlijk of tegelijk. De domeinen kunnen mekaar beïnvloeden, zowel in positieve als in negatieve zin. Hierdoor breng ik de energie in je lichaam weer in beweging en kan de balans in je lichaam zich herstellen! 

Ik stel geen diagnoses met FKC! Mijn aanpak dient niet ter vervanging van de reguliere geneeskunde, maar is aanvullend. 

de reguliere geneeskunde, maar is aanvullend.

Aanpak FKC

Ik gebruik een spiertest, de pink-duim cirkel, om een ‘zwak’ of ‘sterk’ spierantwoord te krijgen.  Daaruit haal ik veel informatie. Ik test dus nooit de spier op zich, zoals een klassieke arts of kinesist doet. Wel gebruik ik het spierantwoord in een cascade van vragen om zo een weg te banen op zoek naar het juiste antwoord. Ik communiceer dan met het niet-bewuste deel van jou dat toch alles weet. 

​​Deze aanpak verschilt ESSENTIEEL van andere methodes van kinesiologisch testen. Daarnaast gaat het een stap verder dan enkel het onderscheiden van een zwakke en sterke spiertest. Als FKC®-hulpverlener ga ik een spierantwoord ‘graderen’ en zo heel specifiek jouw behandeling op maat maken en opvolgen.

Structureel (alles wat de vorm betreft). Als FKC-hulpverlener ben ik in de mogelijkheid om oa. op een zachte manier wervels, schedel, bekken, ledematen… weer in balans brengen. Ook herstellen we ‘injuries’. Dit zijn oude kwetsuren die nog steeds een stressreactie veroorzaken in je lichaam. Waar nodig is zal er steeds doorverwezen worden.

Biochemisch: alle stofjes waaruit je lichaam is opgebouwd en al de chemische omzettingen die hiermee gepaard gaan. Dit gaat van je vitaminen, mineralen, omega 3… tot je hormoonwerking en de vertering van je voeding. Op biochemisch vlak kan ik als FKC-hulpverlener testen wat het oorspronkelijke tekort is en dat corrigeren met supplementen. Door het oorspronkelijke tekort te zoeken, hoef je niet elk systeem waar biochemisch iets fout loopt te corrigeren. Hierdoor beperk je drastisch het aantal supplementen dat je dient te nemen. Je hoeft vaak ook maar kortstondig deze supplementen te nemen omdat we het lichaam zijn zelf-herstellend vermogen teruggeven. Een FKC-hulpverlener werkt enkel met degelijke supplementen die individueel voor jou getest worden.

Emotioneel: dat is ruimer dan het op het eerste zicht lijkt. Niet alleen je emoties, maar ook je overlevingsmechanismen, je alarmknoppen in je reptielenbrein, je beperkende overtuigingen, je relaties,… vallen onder dit domein. Stress of chronische stress is vaak een onderschatte oorzaak van verstoring op dit vlak. Op emotioneel vlak werkt een FKC-hulpverlener met bloesems en fundamentele emotionele transformatie-technieken (FETT). Met een FETT zoeken we waar een emotie vandaan komt en herprogrammeren dat of koppelen de invloed daarvan op je leven los. Het is van fundamenteel belang om niet alleen het probleem te benoemen, maar daarnaast het probleem ook op een wezenlijk niveau aan te pakken.

Energetisch: ook dit is een heel ruim domein. Een FKC-hulpverlener werkt op meerdere uiteenlopende oorzaken van je energietekort en je energielekken: van slecht werkende batterijen in je cellen en je slaapproblemen tot invloed van stralingen  of het ‘onbewust’ op de rem staan omdat je niet je juiste zielsweg gaat’.

​Ik stel geen diagnoses met FKC, en dat moet ook niet om je gezondheid te kunnen verbeteren en je zelfherstellend vermogen te ondersteunen. Ik zoek het onderliggende probleem en pak dat aan om je gezondheid te optimaliseren. Mijn aanpak dient niet ter vervanging van