Laat je verrassen door het effect van een 

FKC CONSULT

Het sypmtoom is nooit het echte probleem

Kinesiologie is energie in beweging brengen en balans hervinden. Je lichaam is ontworpen om zelfhelend te zijn. Als het bv te heftig reageert op slechte voedingsgewoonten, stofjes in de lucht, een emotie, pijn, tijdsdruk, saboterende gedachten, ... en dit is van langdurige aard, dan heeft het meer tijd nodig om te herstellen en kan je energiehuishouding flink uit balans raken. Stress stapelt zich op en dan is er sprake van ongezonde stress.  Er wordt dan meer energie verbruikt dan dat je kunt aanvullen en dat kan leiden tot allerlei klachten.  Er ontstaan dan disbalansen op 4 verschillende domeinen: structureel, bio-chemisch, emotioneel en energetisch.  Als 1 van deze gebieden uit balans is, kunnen er diverse klachten ontstaan. Doordat het ene uit balans is, kan dit consequenties hebben op de andere domeinen.  Een klacht zoals een pijnlijke schouder heeft niet altijd een structurele oorzaak, maar vindt zijn oorsprong bijvoorbeeld eerst in het emotionele domein.  

Het feit dat kinesiologie gebruikt kan worden als diagnosemethodiek, heeft te maken met lichaamsintelligentie. Het lichaam voelt, signaleert, registreert en reageert op voedsel, nachtrust, beweging, ademhaling, werkdruk, spanning, gedachten en emoties.  Al kinesiologisch testend vind ik op welke problemen ik bij jou kan werken. Hierdoor breng ik de energie in je lichaam weer in beweging en kan de balans in je lichaam zich herstellen! 

Wat is het verschil tussen kinesiologie en

Fundamentele Kinesiologische Communicatie (FKC)

Fundamenteel

Eerst ga ik op zoek naar de oorzaak van je klachten. Waarom heb jij deze klacht? Wat is de hoofdoorzaak, het oorspronkelijk probleem? Met deze aanpak verhinder ik ook dat je klacht terug komt of dat je lichaam een andere klacht gaat ontwikkelen als je symptoom onderdrukt wordt. Dit is echt van fundamenteel belang. 

Daarnaast werk ik eerst aan ‘je fundament’. Dat is, naar analogie met een huis, de stevige basis van je gezondheid. Als je fundament scheef staat, heeft het weinig zin om te werken aan het verbeteren van de klachten van je huis. Met een slecht fundament is het normaal dat er veel in je huis niet goed gaat. Met het verbeteren van je fundament, pak ik dus veel problemen aan in ‘je huis’.

Kinesiologie

Ons lichaam is zijn eigen ‘specialist’ en ‘weet’ wat het nodig heeft. Het kan alleen niet rechtstreeks met ons spreken, maar doet dat via klachten, symptomen, signalen, intuïtie, … Hiermee communiceer ik als FKC®-hulpverlener al 'kinesiologisch testend' met het wetende deel van jou als cliënt (is als het ware jouw harde schijf met alle info over jou, en dus ook over je klacht, je ziekte, je probleem). Hierdoor weet ik op welke domeinen de problemen zich situeren (structureel, biochemisch, emotioneel of energetisch), zodoende dat ik ze laag per laag kan aanpakken.

Ik zoek niet alleen al kinesiologisch testend naar wat het probleem is, maar ik hanteer allerhande manieren en methodes om het probleem ook effectief aan te pakken.

Communicatie

Ik gebruik een spiertest, de pink-duim cirkel, om een ‘zwak’ of ‘sterk’ spierantwoord te krijgen van je wetende deel. Daaruit haal ik veel informatie. Ik test dus nooit de spier op zich, zoals een klassieke arts of kinesist doet. Wel gebruik ik het spierantwoord in een cascade van vragen om zo een weg te banen op zoek naar het juiste antwoord. Ik communiceer dan met het niet-bewuste deel van jou dat toch alles weet. 

Deze aanpak verschilt ESSENTIEEL van andere methodes van kinesiologisch testen. Daarnaast gaat het een stap verder dan enkel het onderscheiden van een zwakke en sterke spiertest. Als FKC®-hulpverlener ga ik een spierantwoord ‘graderen’ en zo heel specifiek jouw behandeling op maat maken en opvolgen.

Een gezond lichaam is in balans als de vier verschillende domeinen in orde zijn: structureel, biochemisch, emotioneel en energetisch. Een klacht wordt veroorzaakt door een probleem of een onevenwicht op alle vier de domeinen, afzonderlijk of tegelijk. De domeinen kunnen mekaar beïnvloeden, zowel in positieve als in negatieve zin.

Tijdens een kinesiologie sessie werk je aan wat je echt wilt ... het brengt je terug in beweging!

 

Er zijn verschillende mogelijkheden om het evenwicht in het lichaam weer terug te brengen. 

1.

Structureel

Op structureel vlak kan ik oa. op een zachte manier wervels, schedel, bekken, ledematen… weer in balans brengen. Ook herstellen we ‘injuries’. Dit zijn oude kwetsuren die nog steeds een stressreactie veroorzaken in je lichaam.

2.

Biochemisch

Op biochemisch vlak kan ik testen wat het oorspronkelijke tekort is en dat correct corrigeren met supplementen. Door het oorspronkelijke tekort te zoeken, hoef je niet elk systeem waar biochemisch iets fout loopt te corrigeren. Hierdoor beperk je drastisch het aantal supplementen dat je dient te nemen. Je dient vaak ook maar kortdurend deze supplementen te nemen omdat we het lichaam zijn zelf-herstellend vermogen teruggeven. Ik werk enkel met degelijke supplementen die individueel voor jou getest worden. Daarnaast kan ik gepersonaliseerd voedings-en huidadvies geven, rekening houdend met je tekorten en voedings-intoleranties.

3.

Emotioneel

Op emotioneel vlak werk ik met bloesems en fundamentele emotionele transformatie technieken (FETT). Veel van je huidige emoties zijn zwaar omwille van de oude lagen die eraan gekoppeld zijn. Met FETT zoeken we waar het trauma of de emotie vandaan komt en koppelen de invloed daarvan op je leven los. Het is van fundamenteel belang om niet alleen het probleem te benoemen, maar daarnaast het probleem ook op een wezenlijk niveau aan te pakken. 

4.

Energetisch

Ook dit is een heel ruim domein. Ik werk op meerdere uiteenlopende oorzaken van je energietekort en je energielekken: van slecht werkende batterijen in je cellen en je slaapproblemen tot een geblokkeerde chakra, een te laag trillingsgetal of het ‘onbewust op de rem staan omdat je niet je juiste weg gaat’. Daarnaast ken ik ook ook acupressuur. Zo verbeteren we de acupunctuurpunten en meridianen zonder naalden te gebruiken. 

Het EFFECT van een FKC consult is:

de negatieve stress vermindert en de motivatie wordt vergroot

het zelfbewustzijn wordt geactiveerd en gestimuleerd

de energiestroming in het lichaam wordt geoptimaliseerd

de klacht mindert of VERDWIJNT zelfs

het zelfherstellende vermogen wordt bevorderd

WIL JIJ HET OOK ANDERS AANPAKKEN?

Kies voor je gezondheid!

De bedoeling is dat ik in eerste instantie gehoor geef aan je gezondheidsklachten om dan gedurende dit consult al te onderzoeken waar de oorzaak ligt en deze te behandele...
Intake
1 uur 30 min
€95

© Happy4Health | Veronique Bya

Genkerbaan 11A | 3520 Zonhoven

Gezondheid anders bekeken!

Goed Gevoel Praktijk

Als holistisch health & beauty coach tracht ik bewustwording te creëren door je klacht als invalshoek te gebruiken om aan te tonen dat er een disbalans is in je lichaam.  Door te luisteren naar je lichaam en je gevoel kan iedereen gelukkig en gezonder worden.  Ik bereik dit dmv. FKC, coaching, Access Bars & holistic beauty treatments.


 

  • Instagram - Happy4Health
  • LinkedIn-Veronique Bya|Happy4Health
  • Facebook - Happy4Health

Volg me op